5.-12.10.2024

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky
v námornom jachtingu na kýlových plachetniciach Salona 46

Profil regaty a účastníci

Slovak Sailing Challenge (SSCH) je slovenská námorná regata, ktorá nadväzuje na preteky, ktoré organizovali slovenské kluby od 2002 – inšpiruje sa slovenskými a českými jachtárskymi skúsenosťami športových posádok a skipperov, férovým súťažným plachtením na mori ako aj medzinárodnými regatami a prácou športových odborníkov zo Slovenska a Chorvátska. Regata má formát a organizáciu, ktorá podporuje športovcov v súťažení a prezentácii ich zručností. Fair play, vzájomný rešpekt a získavanie nových schopností sú kľúčové kvality, ktoré táto regata nastaví a plánuje dlhodobo rozvíjať.

Slovak Sailing Challenge vytvorí priestor pre mladých talentovaných jachtárov, ženy v posádkach, skúsených skipperov a posádky, ktoré láka súťaženie a detailná práca s plachtami na mori. Organizačný tím pripravuje športovú regatu tak, aby bola príjemným športovým zážitkom, podporovala nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností a spoluprácu v jachtárskej komunite.

Využijeme maximálny čas prenájmu celej flotily lodí a skúsenosti našich aj zahraničných rozhodcov, aby mali posádky, čo najviac času na mori, pod plachtami a zažili pestrú paletu rozjázd. Pripravujeme aj tréningové rozjazdy pre ľahšie „zladenie sa“ posádok a kormidelníkov s loďou a zároveň možnosť pre posádky učiť sa a konzultovať s rozhodcami a skúsenými skippermi, aby zvýšili svoj športový výkon a zážitok z účasti na regate.

Prvotriedne športové plachetnice

vyrobené na základe požiadaviek skúsených námorných regatových jachtárov, ktorí milujú rýchle a spoľahlivé lode. Dva typy plachetníc dávajú posádkam možnosť výberu lode podľa plachiet a takeláže, ktorú preferujú.
200 najlepších pretekárov a pretekáriek, nielen zo Slovenska, môže na týchto športových plachetniciach preukázať svoje taktické, technické ako aj tímové zručnosti a ducha fair play.

Salona 46 – 10 lodí

Beneteau First 45 – 10 lodí

Stredná Dalmácia, Chorvátsko

Profesionálny tím rozhodcov

Kvalitné vedenie súťaže, ako aj profesionálny priebeh rozjázd a efektívna komunikácia s posádkami prostredníctvom nových technológií, stojí na našom tíme skúsených rozhodcov zo Slovenska a Chorvátska

Martin Ježko

hlavný rozhodca

Peter Oršula

rozhodca

Franjo Jurić

medzinárodný rozhodca

Tomo Meštrović

technická podpora

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Mediální partneri

Technický partner

Rámcový program regaty

SOBOTA

 • Príchod posádok, preberanie lodí, registrácia

NEDEĽA

 • Inštrukcie pre skipperov k tréningovým rozjazdám
 • 1-2 tréningové rozjazdy
 • Večerný priestor na konzultácie s rozhodcami a skippermi
 • Oficiálne otvorenie regaty SSCH a MMSR 2024, Kaštela

PONDELOK

 • Ranné stretnutie skipperov pri káve
 • Štart 1. rozjazdy MMSR, rozjady podľa plánu a počasia
 • Kotvenie v maríne Agana
 • Moderovaný večerný program
 • Ocenenie vybranej etapy rozjazdy

UTOROK

 • Ranné stretnutie skipperov pri káve
 • Štart prvej rozjazdy dňa, rozjady podľa plánu a počasia
 • Kotvenie v maríne Rogoznica – Riva
 • Spoločná káva a drink pri lodiach
 • Vyhlásenie úspechov dňa a rýchlostnej  prémie

STREDA

 • Ranné stretnutie skipperov pri káve
 • Ďalšie štarty a rozjazdy
 • Kotvenie v maríne Šolta – Maslenica
 • Moderovaná videoprojekcia a taktické tipy
 • Vyhlásenie víťazov S46 a F45 v daný deň
 • Otvorený hudobný program

ŠTVRTOK

 • Ranné stretnutie skipperov a posádok
 • Ďalšie štarty a rozjazdy, podľa plánu a počasia
 • Spoločný moderovaný príjazd lodí do maríny
 • Kotvenie v maríne Kaštel Gomilica
 • Neformálny spoločný večer na lodiach

PIATOK

 • Ranné stretnutie skipperov pri káve
 • ďalšie štarty a rozjazdy, podľa plánu a počasia
 • Posledný možný štart 15:00
 • Vyhlásenie výsledkov MMSR 2024
 • Formálne odovzdanie lodí a odjazd prvých posádok
 • Kotvenie v maríne Kaštel Gomilica

SOBOTA

 • Uvoľnenie a odovzdanie lodí a odjazd posádok

Ponuka pre partnerov

 • Generálny partner
 • Hlavný partner
 • Mediálny partner
 • Exkluzivita partnera regaty v jeho segmente biznisu
 • Prepojenie názvu regaty s názvom GP – pre daný ročník regaty
 • PR partnera v rámci mediálnej kampane k pretekom
 • Integrácia loga do propagačných materiálov, vrátane reklám, plagátov a webovej stránky podujatia
 • Odvysielanie dokumentu a záberov z pretekov v TV JOJ
 • Priestor na reklamné video GP v úvode regaty
 • Odovzdanie reklamných materiálov pretekárom
 • 2x tlačová správa s citáciou zástupcu GP
 • Reprezentačná funkcia zástupcu GP pri vyhlasovaní pretekov a večernom vyhodnotení rozjádz spolu s garantom stanoveným Slovenským zväzom jachtingu
 • Vlajka GP umiestnená po celú dobu pretekov na štartovej lodi
 • PR partnera v rámci mediálnej kampane k pretekom
 • Integrácia loga do propagačných materiálov (vrátane reklám, plagátov a webovej stránky podujatia)
 • Odvysielanie dokumentu a záberov z pretekov v TV JOJ
 • Možnosť spolupráce na tvorbe obsahu pre sociálne siete a online platformy v súvislosti s regatou
 • Podpora jednotlivého súťažného tímu
 • Odovzdanie reklamných materiálov účastníkom
 • 2x tlačová správa s uvedením partnera
 • Spoločne môžeme vytvoriť strategický plán, ktorý prispôsobíme vašim potrebám a cieľom
 • PR partnera v rámci mediálnej kampane k regate
 • Integrácia loga do propagačných materiálov
 • Odvysielanie dokumentu a záberov z pretekov v TV JOJ
 • Možnosť spolupráce na tvorbe obsahu pre sociálne médiá a online platformy
 • Bannerová reklama na oficiálnych webových stránkach podujatia s odkazom na váš mediálny kanál
 • Možnosť priamej interakcie s fanúšikmi, účastníkmi námornej regaty
 • Možnosť exkluzívnych rozhovorov s pretekármi, členmi organizačného tímu a významnými osobnosťami námorného jachtingu
 • Prístup k „behind-the-scenes“ obsahu, ktorý vám umožní priblížiť divákom atmosféru podujatia
 • 2x tlačová správa
 • Spoločne môžeme vytvoriť komunikačný plán a zapojenie mediálneho partnera do sprievodného programu súťaže
 • Priestor na sprievodnom plavidle (pre mediálny tím a techniku) a zároveň možnosť využiť motorový čln organizátora pre získanie potrebného foto/video materiálu

Kam bude smerovať vaša finančná podpora?

V roli sponzora umožníte organizátorovi zabezpečiť kvalitnú logistiku, technické zabezpečenie regaty a aj maximálne posilniť bezpečnosť počas súťaženia a udržať spoluprácu s medzinárodným tímom športových odborníkov. Tak prinesiete aj do budúcna nezabudnuteľný zážitok pre účastníkov a divákov.

Náš tím je pripravený prispôsobiť túto ponuku vašim konkrétnym potrebám a predstave.

Prepojenia organizačného tímu na športové a súťažné projekty v jachtingu

ženská jachtárska komunita tréningy & súťaženie

EUROSAF
projekty rozvoja rozhodcov

celosvetový projekt podpory žien v jachtingu

štandard a kvalita medzinárodných majstrovstiev