• vek posádky – ideálne od 16 rokov – uvedený dátum narodenia v „crewliste“
  • platné licencie v posádke: licencia veliteľa námorného rekreačného plavidla a VHF licencia – predložená pri registrácii
  • predloženie platného poistenia kaucie – zmluva o poistení kaucie alebo potvrdenie o platbe – predložená najneskôr pri registrácii alebo zaslaná vopred emailom
  • registrácia členov posádky v Slovenskom zväze jachtingu alebo inom národnom zväze – údaj uvedený v crewliste alebo pri registrácii na začiaku regaty (v prípade záujmu sprostredkuje organizátor vybavenie jednorázovej pretekárskej licencie v rámci SZJ, najneskôr týždeň pred začiatkom regaty)

Jedným z našich cieľov je posilniť bezpečné plachtenie a vedomé rozhodovanie skipperov o prenájme a účasti na regate – posádkam preto pošleme nami doporučenú ponuku poistenia posádok, skipperov a kaucie tak, aby sa mohli sústrediť na svoje športové ciele s pocitom istoty a bezpečia.

Štartovné pre účastníkov

  • 7 600,- Eur – posádky s ambíciami na medzinárodného majstra SR na lodi Salona 46 (max. 10 členov posádky)
  • 6 600,- Eur – posádky súťažiace v rámci regaty SSCH na lodi First 45 (max. 10 členov posádky)

Cena je porovnateľná s kľúčovými českými, rakúskymi a chorvátskymi námornými regatami. Optimalizovali sme hlavne náklady na stravu, aby sme zabezpečili komfort a nechali viac voľnosti posádkam pri výbere stravy a jej úrovne.

Detailné informácie k úhrade štartovného a podmienkam účasti, ako aj možnostiam zmeny alebo storna zašle organizátor na základe prihlášky emailom.

  • posádky zaplatia 50% ceny štartovného pri prihlásení (do 14 dní od prijatia  potvrdenia prihlášky emailom)
  • doplatok štartovného 50% zaplatí posádka najneskôr 2 mesiace pred začiatkom regaty

Organizačný tím pozná potreby posádok a aj potrebu oddychu a komfortu po rozjazde. Pre svojich členov posádok si budú môcť skipperi za pomoci organizátora rezervovať ubytovanie v lokalitách, kde budú končiť jednotlivé etapy.

Bonus

Aby sme motivovali a privítali posádky, ktoré sú prínosom na regate svojimi inými skúsenosťami a taktikou – napríklad mladší športovci z plutvových lodí, rozhodcovia a tréneri v posádke alebo ženy za kormidlom – prirpavujeme osloviť vybraných partnerov ako „sponzorov konkrétnych posádok“.